دیگه زمان انتخاب شاخه تحصیلی و انتخاب رشته رسیده …

دانش آموزای نهمی این مقطع خیلی مهمه چون اگه درست باشه آینده تو رو عوض میکنه ولی اگه اشتباه باشه میتونه آینده تو رو خراب کنه .

پس دوست گلم قبل از اینکه تصمیمی بگیری سعی کن حتما با یه متخصص در این باره صحبت کنی.

تو باید برای انتخاب شاخه و رشته تحصیلی خودت فاکتور های زیادی رو در نظر بگیری و کاملا درباره رشته ها تحقیق کنی.

در حالت کلی ما 3 شاخه داریم که شما میتونید از بین اونا شما میتونید انتخابای زیر را داشته باشید:شاخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خب حالا خود شاخه نظری به چند دسته تقسیم میشه

نظری

 

که هر کدوم از این رشته های شاخه نظری دنیای خودشو داره که در ادامه اختصاصا به هر کدوم می پردازیم