خبری که میتونیم به بچه هایی که علاقه زیادی به پزشکی دارن ، بدیم اینه که بازم میتونن به آرزوی خودشون برسن اگه در رشته های زیر به تحصیل بپردازن که این رشته ها عبارتند از :
رشته های مرتبط به علوم پایه و پیراپزشکی مثل زیست و علوم آزمایشگاهی و فیزیوتراپی و…
قبولی در پزشکی علاوه براینکه باید در یکی از رشته های بالا تحصیل کرده باشی مستلزم شرایط دیگری نیز می باشد که این شرایط عبارتند از :

1-نمره زبان خیلی خیلی خوب
2-قبولی در آزمون لیسانس به پزشکی