زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون سراسری 1396 دانشگاه آزاد اسلامی (کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای) تا نیمه مهر اعلام می شود