اسامی دبیران ابتدایی

بمانی نوشیروانی

 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی ( آموزش ابتدایی)
 • تدریس دروس : ریاضی فارسی علوم
 • 12 سال سابقه تخصصی
 • آموزشگاه مرآت آموزشگاه مدرسان برتر مدرسه فراگیران مرزی
 • تحصیلات مرتبط در زمینه کار با کودکان ابتدایی
 • دارای فن بیان عالی جزوات و نمونه سوالات به روز و کیفیت بالا و هزینه مناسب

فرشته صادقی

 • کارشناسی آموزش ابتدایی
 • 21 سال سابقه تخصصی در امر تدریس ابتدایی
 • تدریس کلیه دروس ابتدایی
 • آموزشگاه امید ایران – آموزشگاه مهد پویان – آموزشگاه ریاضی برتر – آموزشگاه شاخص ریاضی
 • تحصیلات مرتبط در زمینه آموزش ابتدایی و روانشناسی کودک
 • دارای فن بیان عالی – جزوات و نمونه سوالات به روز و کیفیت بالا و هزینه مناسب

خانم دکتر فرشته درزی

 • دکتری ادبیات فارسی
 • تدریس : فارسی ابتدایی
 • 4سال سابقه تخصصی در امر تدریس
 • استاد پروازی
 • آموزشگاه خوارزمی
 • بیانی عالی در زمینه ادبیات فارسی با تسلط بالا و هزینه ای بسیار مناسب .

فریبا نیک پی

 • کارشناسی اموزش ابتدایی ( تحصیلات مرتبط با دانش آموزان ابتدایی )
 • 30 سال سابقه تدریس
 • تدریس درس ریاضی به صورت تخصصی
 • آموزشگاه ریاضی نوین – اموزشگاه شاهین
 • مدرس آموزش و پرورش با خلقیات منعطف
 • دارای جزوات آموزشی مناسب
 • هزینه پایین و کیفیت عالی در امر ریاضی

ثمینه انتظاری

 

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تهران
 • 12 سال سابقه تخصصی در امر تدریس
 • تدریس درس علوم
 • آموزشگاه تیز هوشان انجمن نخبگان ایران – دبستان ایرانمهر – دبستان نامی – دبستان صالحات – دبستان خدیجه کبری – آموزشگاه اندیشمند فردا
 • دبیری بسیار شایسته در امر تدریس مفهومی علوم