هرساله پس از گذشت چند روز از برگزاری کنکور سراسری تمامی رشته ها ، دانشگاه آزاد یک سری از رشته ها رو در دانشگاه هایی منتخب ، به عنوان رشته های بدون کنکور اعلام میکند که هر کدام از رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی و هنر و زبان دارای رشته های مختلفی می باشد.

هر داوطلبی که در آزمون کنکور سراسری ثبت نام کرده حتی در صورتی که در روز کنکور سراسری غیبت کرده و در آن شرکت نکرده میتواند انتخاب رشته داشته باشد.

هرساله انتخاب رشته بدون کنکور به صورت قطعی بوده ولی امسال تغییری که در این فرآیند به وجود آمده این است که انتخاب رشته بدون کنکور برحسب سوابق تحصیلی می باشد.