انتخاب رشته کارشناسی یا همان انتخاب رشته کنکور در مرداد ماه هر سال اتفاق می افتد که تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری که مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند در مدت زمان محدود از میان کد رشته های اعلام شده از سمت سازمان سنجش به انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود، اقدام نمایند. انتخاب رشته کارشناسی شامل انتخاب رشته با کنکور و بدون کنکور دانشگاه سراسری در دو فرم جداگانه و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور و بدون کنکور این نیز در فرم های جداگانه می باشد.