خیلی از بچه ها در زمان انتخاب رشته از بازار کار رشته های خود نگرانن و اطلاع دقیقی ندارن
در حالت کلی بخوایم به تحلیل رشته های انسانی بپردازیم میتونیم بگیم که از میان 114 رشته ای در سال 96 ارائه شد
رشته های حقوق ، حسابداری ، روانشناسی ، مشاوره ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، مدیریت بیمه رشته هایی آینده دار می باشد
اما در این میان یه سری رشته ها هم وجود دارن که بازار کار خوبی ندارن که عبارتند از :
تاریخ ، علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، فلسفه و جغرافی