سلام بچه ها 

حالتون خوبه ؟

امیدواریم تا این جای تابستون بهتون خوش گذشته باشه . می دونید که ده روز دیگه نتایج کنکور براتون اعلام می شه و از این همه دلمشغولی راحت می شید .

 الان همتون در تب و تاب این هستید که چه رتبه ای می گیرید و با رتبه ای که می گیرید کجا قبول می شید . هر چند اینها بستگی به این داره که چجوریه انتخاب رشته بکنید . 

اینکه یه انتخاب رشته درست و اصولی داشته باشید یا نه . 

چقدر زیاد بودن داوطلبانی که رتبه های خوب داشتن اما اونی که می خواستن اتفاق نیافتاده و برعکس کسایی که رتبه هاشون  خوب نبوده ولی تونسنن چیزی که دوست داشتن رو بخونن . تمام اینها به این برمی گرده که چجوری انتخاب رشته کنید . 

الان همتون دوست دارید بدونید با رتبه ای که می گیرید کجا قبول می شید 

مشاورای ما براتون درصد های قبولی هر رشته رو به تفکیک قرار می دن تا بتونید قبل از این که نتایج بیاد یه اطلاعاتی بدست بیارید . 

رتبه در زیر گروه  ادبیات  عربی  دینی  زبان  ریاضی  زیست  فیزیک  شیمی 
1 100 100 100 84 96 100 100 96
10 84 73/460 94/7 78/7 100 89/4 88/9 85/8
108 100 84 78/7 64 83/4 76/7 80 71/2
503 76 89/4 73/4 64/4 82/3 74/7 72/3 37/5
935 80 66/7 40 14/7 83/4 58/7 26/7 63/9
1500 73 73/4 78/7 49/4 60 34/7 36/7 55/3
2510 70/7 84 49/4 42/7 80 47/2 42/3 37/2
4933 50/7 70/7 52 8 25/6 54 45/6 41
8523 34/4 21/4 62/784 29/4 31/2 49/4 14/5 28/6

رتبه های بالای 10 هزار 

رتبه در زیر گروه  ادبیات عربی  دینی  زبان  ریاضی  زیست  فیزیک  شیمی 
10001 46/7 53/4 62/7 13/4 45/6 32/7 6/7 20
15013 25/4 46/7 34/7 0 35/6 12/7 23/4 14/3
25091 14/7 20 10/7 20 21/2 4 6/7 14/3