سلام سلام به همه مهندس های عزیز !!!

حدودا ده روز باقی مانده تا بتونید به اون چیزی که می خواهید وهمیشه هدفتون بوده برسید . منتها مهم اینه که بتونید درست واصولی انتخاب رشته بکنید .خوبی بچه های رشته ریاضی وفنی این هست که تنوع رشته ها ودانشگاه ها خیلی زیاد هست و این به گستردگی انتخاب شما کمک زیادی می کنه . اما از جانب دیگه ای انتخاب رشته شما رو حساس تر می کنه برای چیدن 150 تا انتخاب شما . 

برای همین براتون تخمین رتبه رو قرار دادیم که تا این فرصت باقی مانده بتونید یه آگاهی رو بدست بیارید که با درصد هایی که کسب کردید چه رتبه ای ممکنه بدست بیارید . 

 

رتبه در زیر گروه  ادبیات  عربی   دینی  زبان  ریاضی  فیزیک  شیمی 
4 77/8 89/4 84 89/4 97/6 91/2 88/6
16 77/8 94/7 85/4 89/4 91 80 78/1
110 72/3 94/7 89/4 84 74/6 71/9 60
504 79/2 78/7 78/7 94/7 57 40/8 49/6
877 23/7 69/4 61/4 69/4 67/3 54/9 51/5
1507 62/5 72 81/4 49/4 31 44/5 43/9
2508 44/5 65/4 56 20 52/2 43/8 15/3
4907 20/9 28 30/7 68 43/1 26/7 22
8505 29/2 38/7 16 9/4 22/5 18/6 20

رتبه های بالای 10 هزار 

رتبه در زیرگروه  ادبیات  عربی  دینی  زبان  ریاضی  فیزیک  شیمی 
10028 58/4 12 29/4 41/4 13/4 12/6 7/7
15007 45/9 49/4 42/7 1/3- 6/1 8/2 2
25100 29/2 24 0 1/3- 3/1 0 29