میدونم که خیلی از شماها منتظر اعلام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بودین.

امروز تکمیل ظرفیت داشگاه آزاد اسلامی برای کنکور سال 96 و در دوره نیمسال اول اعلام شد و مخاطبین این خبر می توانند برای اطلاعات بیشتر و انتخاب رشته به سایت www.azmoon.org مراجعه کنند.