استاد فروتن دارای بیش از 10 لوح تقدیر از آموزش و پرورش و هم چنین طراح کنکورهای آزمایشی و آزمون های قلم چی می باشند.

و هم چنین آقای فروتن ، استاد پروازی و استاد کنکوری آموزشگاه ها و مدارس برتر هم هستند که یکی از مراکزی که ایشان با آن همکاری دارد ، مرکز تخصصی من و مشاورم می باشد.

در این قسمت بخشی از جزوات فیزیک آقای فروتن را در خدمت شما دوستان قرار می دهیم .