چهار دانشگاه برتر هنر کشور براساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به شرح زیر می باشد.

 

هنر