سهمیه بندی در آزمون سراسری جز یکی از سوالات متداول داوطلبان آزمون سراسری است که ما در این مطلب کاملا تمامی سهمیه را برای شما توضیح می دیم .

الف) سهمیه مناطق : داوطلب بر اساس یکی از ملاک های زیر جز سهمیه مناطق 1،2،3 طبقه بندی می شوند:

-بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال اخر دوره دوم

-در صورتی که سه سال اخر متفاوت باشد سهمیه منطقه مرفه تر در نظر گرفته می شود

-داوطلبانی که دو سال اخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند جز منطقه 3 محسوب می شوند

-کلیه داوطلبان معلول جز سهمیه منطقه 3 محسوب می شوند

ب) سهمیه ایثارگران ،رزمندگان و خانواده شهدا : 

-سهمیه ایثارگران : 25% ظرفیت هر کد رشته محل به همسر وفرزندان شهدا ، آزادگان و همسر وفرزندان آنان ، جانبازان 25% و بالاتر وهمسر وفرزندان آنان اختصاص دارد( سهمیه 25%) و پنج  درصد(5%) ظرفیت هر کد رشته محل به جانبازان زیر 25% و همسر وفرزندان انان و همسر وفرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.

-سهمیه رزمندگان : رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور در جبهه جز این سهمیه محسوب شده و حد نصاب نمره برای این داوطلبان 75% نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر است

-سهمیه خانواده شهدا: پدر ، مادر ، خواهر وبرادر شهید جز خانواده شهدا محسوب شده و حد نصاب نمره برای آنان 75% گزینش آزاد می باشد .