مطمئنا داخل دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری واژه ی متمرکز و نمیه متمرکز رو شنیده اید
آیا فرق این دو کلمه رو هم میدونید؟؟؟؟

در این قسمت به تفاوت این دو می پردازیم
پذیرش متمرکز