در تدریس خصوصی ابتدایی همیشه مهمترین عامل در پیشرفت دانش آموزان ابتدایی ارتباط گیری درست معلم و دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد.

توصیه مرکز مشاوره من و مشاورم در تدریس خصوصی ابتدایی ( معلم خصوصی ابتدایی ) کار با دبیرانی است که در این زمینه به صورت تخصصی و حرفه ای فعالیت داشته اند.

لازم به ذکر است که مقطع ابتدایی ، مقطعی است حساس زیرا در این مقاطع است که دانش آموز از درس زده و یا بدان علاقه مند می شود و همچنین دروسی که آموزش داده می شود پایه ی همه دروسی است که در مقاطع دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه آموزش می گیرند.

از این رو مرکز من و مشاورم همیشه سعی کرده که در رابطه با دانش آموزان مقطع ابتدایی به صورت خیلی دقیق رفتار کند و از دبیرانی که دارای سابقه بالا و درجه علمی درخشانی می باشند استفاده کند.