واحدهای درسی پایه دوازدهم رشته ریاضی

در پایه دوازدهم مشخص بودن واحد های درسی اهمیت بالا دارد . برای همین موضوع باید داوطلبان پایه دوازدهم و همچنین معاون آموزشی مدارس که تنظیم برنامه ریزی هفتگی دانش آموزان پایه دوازدهم را بر عهده دارند در زمینه واحد های درسی پایه دوازدهم اطلاعات کافی داشته باشند . همچنین در این مطلب قصد داریم که در رابطه با واحد های درسی پایه دوازدهم رشته ریاضی با هم صحبت کنیم .

رشته ریاضی بسیار بسیار رشته رتبه آوری است یعنی اگر داوطلبان پایه دوازدهم ریاضی یک برنامه ریزی دقیق داشته باشند و به صورت اصولی پیش بروند می توانند به یک رتبه خوب دست پیدا کنند مخصوصا که رشته ریاضی هم مثل رشته انسانی و رشته تجربی تفاوت در زیر گروه ها خیلی در آن مطرح نیست برای همین اطلاع از واحد های درسی پایه دوازدهم ریاضی می تواند به دانش آموزان کمک کند که در طول هفته برای هر درس چه میزان زمان بگذارند و در زمان مدرسه نیز برای هر درس چند واحد مطالعاتی داشته باشند .
شاید خیلی از داوطلبان ، معلمان و مسئولین مدرسه با این واحد های درسی آشنا نباشند اما آگاهی از این ها می تواند در روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار بسیار تاثیر گذار باشد .

برای درس حسابان که درس اصلی و اساسی این رشته تحصیلی است تعداد 4 واحد مطالعاتی آموزشی در مدرسه ، درس فیزیک 3واحد درسی ، درس هندسه و گسسته هر کدام 2 زنگ آموزشی و درس شیمی هم در 5/2 زنگ آموزشی لازم است ارائه شود . همچنین دروس عمومی هم در واحد های درسی یازدهم ریاضی بسیار مهمد هستند و می توانند در رتبه داوطلب و زمانی که او برای مطالعه قرار می دهد موثر باشد برای همین موضوع درس فارسی با 2 زنگ آموزشی ، درس دینی با 2 زنگ آموزشی ، درس زبان و عربی هر کدام با 1 زنگ آموزشی لازم است در اختیار دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی قرار بگیرد .

عنوان درس

واحد / ساعت

دین و زندگی

2

عربی

2

فارسی

2

نگارش

2

علوم اجتماعی

2

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

زبان انگلیسی

4

تربیت بدنی

2

حسابان

3

هندسه

2

ریاضیات گسسته

2

فیزیک

4

شیمی

4

4.1/5 - (455 امتیاز)