محاسبات سریع ریاضی حل سریع مسائل با استفاده از تکنیک های هوش محاسباتی است. مسائل ریاضی می تواند در هر درس تمرین محوری وجود داشته باشد بنابراین محاسبات سریع ریاضی برای دروسی مانند ریاضی، علوم، فیزیک، شیمی، اقتصاد و .. کاربرد دارد. هر دانش آموزی از سال چهارم ابتدایی که ضرب و تقسیم و را آموزش دیده باشد دیگر می تواند از پکیج محاسبات سریع ریاضی استفاده کند. بنابراین محدودیت سنی بسته محاسبات ذهنی از چهارم ابتدایی تا دکتری می باشد. بنابراین تفاوتی ندارد که رشته و مقطع تحصیلی شما چیست، چرا که در هر رشته و پایه ای با اعداد و ارقام ریاضی سر و کار دارید.

حال هدف از آموزش روش های سریع حل مسئله این است که دانش آموزان و داوطلبان در محدودیت های زمانی در امتحانات و کنکور دچار بی دقتی و کمبود زمان نشوند و بتوانند مسائل را با هوش محاسباتی حل کنند.

محاسبات سریع ریاضی دارای یک مشکل بزرگ است چرا که دوره ها و کتاب های مختلفی که در این زمینه ایجاد شد بعد از مدتی طراحان سوال و معلمان راه را بر این تکنیک ها بستند و تکنیک های قدیمی و حفظی کاملا کاربرد خود را از دست دادند. از این در حال حاضر پکیج محاسبات سریع ریاضی که هوش محاسباتی اموزش می دهد که فرد بتواند هر مسئله ای را تشخصی دهد و از روشی نوین و بدون حفظ کردن مسئله را حل کند؛ بهترین دوره محاسبات سریع ریاضی می باشد.

  محاسبات شیمی دوازدهم