کارت ورود به جلسه آزمون سراسری از تاریخ یکشنبه 1397/4/9 تا چهارشنبه 1397/4/12 توزیع می گردد که صرفا از طریق سایت سنجش (WWW.sanjesh.org) قابل دریافت است . 

وقتی وارد سایت سازمان سنجش شدید از طریق صفحه اول این سایت و با استفاده از اطلاعات ثبت نامی خود کارت ورود به جلسه را دریافت و پرینت بگیرید : 

∇ احتیاط: حتما اطلاعات روی کارت ورود به جلسه خود را کنترل نمایید در صورت وجود اشتباه حتما به سازمان سنجش مراجعه نمایید

∇ احتیاط: حتما روزهای قبل از ازمون از حوزه امتحانی دیدن نمایید و مسیرهای رسیدن به حوزه را بررسی کنید . 

 

زمان برگزاری آزمون: 

-گروه ریاضی فیزیک: 5شنبه 13تیر ( 8صبح) 

-گروه انسانی: 5شنبه 13تیر( 8صبح) 

-گروه هنر: 5شنبه 13تیر( 15عصر) 

-گروه تجربی: جمعه 14تیر ( 8صبح)

-گروه زبان: جمعه 14 تیر( 15عصر) 

درب حوزه های امتحانی راس ساعت 7:00 صبح و 14:30 عصر بسته خواهد شد و فرایند آزمون نیم ساعت بعد اغاز می گردد . حضور به موقع در حوزه های امتحانی الزامی است