استعدادیابی تحصیلی

آزمون های آزمایشی گاج

آزمون های گاج به آزمون های قلم چی بی شباهت نیست این آزمون ها آزمون های نوظهوری است و کمتر شناخته شده است گاج را بیشتر بچه ها با کتاب هایش می شناسند اما با اینکه جامعه آماری بالایی ندارد اما سوالات مفهومی و خوبی دارد و تیم ان سخت در تلاش برای ای…
استعدادیابی تحصیلی

آزمون های آزمایشی سنجش

این آزمون ها به دلیل اسم سنجش آزمون های معتبری به نظر می آیند اما بیشتر برای آزمون های جمع بندی پایان سال مناسب است چرا که سوالات آن شباهت اندکی به سوالات کنکور سراسری دارد و نتایج آن خیلی دیر منتشر می شود و معمولا برای آزمون های در طول سال جامعه …
استعدادیابی تحصیلی

آزمون های آزمایشی قلمچی

در رابطه با آزمون قلم چی : این آزمون از آزمون گزینه 2 قدیمی تر است و جامعه آماری بالاتری دارد و در همه شهرها و استان ها برگزار می شود . محدوده برگزاری این آزمون هر دو هفته یکبار است . بودجه بندی آن به صورت زوج کتاب است و برای رسیدن به درصد های بالا …