نوشته‌ها

معرفی رشته مشاوره

معرفی رشته مشاوره

,
بعضی از دانش آموزان رشته انسانی با هدف تحصیل در رشته مشاوره در کنکور شرکت میکنند از این جهت ما امروز به معرفی رشته مشاوره میپردازیم تا شما بیشتر با این رشته آشنا شوید.  مشاوره رشته ای است که در زمینه رشد ، ابعاد مختلف شخصیت آدمی ، و پیشگیری ا…