برگه‌ها

مهارت هایی برای فراموش نکردن دروس

مهارت هایی برای فراموش نکردن دروس

اگر شما هم جزو دانش آموزانی هستید که دروس را به سرعت فراموش میکنید همراه ما باشید تا مهارت هایی برای فراموش نکردن دروس را به شما بگوییم. در مطالعه و برنامه ریزی یک بخش مطالعه و تست زنی از مباحث رو داریم و یک بحث از مرور مطالب مطالعه شده  . اگر …