داوطلبان کنکور سراسری 1401 می توانند از خدمات مشاوره انتخاب رشته حضوری بهره مند شوند. حال که بدون وجود کرونا می توان به صورت حضوری به مراکز مشاوره مراجعه کرد، انتخاب رشته حضوری طرفداران بیشتری پیدا می کند. چرا که کیفیت جلسات مشاوره حضوری در زمان انتخاب رشته بسیار بیشتر است و می توان با فرصت بیشتری به انتخاب رشته پرداخت. روند جلسات مشاوره انتخاب رشته سراسری و آزاد حضوری در گروه آموزشی دکتر پرتوی موضوع اصلی صحبت ما در این مطلب می باشد. مرکز انتخاب رشته دکترپرتوی در غرب تهران با خدمات حضوری و غیر حضوری بالاترین میزان رضایت و قبولی را در انتخاب رشته سراسری و آزاد در سال های گذشته از آن خود کرده است.