دکتر بهروز پرتوی

  • مشاور و برنامه ریز تحصیلی – آنالیزور درسی
  • دارای تاییدیه هسته مرکزی گزینش رسمی آموزش و پرورش
  • مولف کتاب هدفگذاری و انتخاب رشته
  • مولف کتاب تندخوانی و تقویت حافظه
  • مولف اولین کتاب هوشمند محاسبات سریع در لیران

خانم فاطمه رنگ آمیزی

  • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد
  • گذراندن دوره های هوش هیجانی و مقابله با اضطراب
  • گذراندن دوره های طرحواره درمانی زیر نظر دکتر حسن حمید پور پدر طرحواره درمانی ایران
  • گذراندن دوره های تفسیر نقاشی کودک زیر نظر دکتر لیلا حیدری نسب