برنامه ریزی درسی ماهانه ارزان

برنامه ریزی درسی ماهانه ارزان

برنامه ریزی درسی به معنای مدیریت زمان، برای مطالعه حجم مشخصی از دروس است؛ شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که هر شخصی میتواند برای خودش برنامه ریزی مشخصی داشته باشد؛ اما چه قدر این برنامه ریزی می تواند شما را به هدفتان نزدیک کند؟! و از همه مهم تر تا چه اندازه یک فرد می تواند به برنامه ریزی که خودش انجام داده است پایبند باشد؟! برنامه ریزی درسی اصولی مهم ترین بخش مطالعه دانش آموز است؛ فرقی نمی کند که مقطع یا رشته تحصیلی شما چه باشد، مهم این است که بتوانید هر درسی را در جای خودش و با روش خاص خودش بخوانید؛ در واقع لازم است که برای هر درس با توجه به اهمیت آن زمان مشخصی قرار داده شود؛ بنابراین وجود یک برنامه ریزی درسی ماهانه ارزان میتواند راهکاری موثر در این زمینه باشد.

برنامه ریزی درسی چیست؟

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی یعنی قرار دادن هر درس در زمان بندی مخصوص به خودش و مهم تر از آن برنامه ریزی درسی برای کنکور یا برای هر پایه دیگری از نهم گرفته تا دوازدهم یعنی منظم کردن و دسته بندی کردن دروس و آموزش به دانش آموز که بتواند منظم پیش برود . برای همین برای هردانش آموزی لازم است بداند که چگونه مطالعه کند و چگونه حجم زیادی از دروس را در زمان مشخص مطالعه کند.

حضور یک مشاور خوب چه کمکی به برنامه ریزی درسی شما میکند؟

برای برنامه ریزی درسی وجود یک مشاور توانمندی که بتواند برای شما طبق ویژگی های شخصیتی شما، و همچنین طبق اصول مطالعه و از همه مهم تر طبق آزمونی که شما در آن شرکت می کنید، برنامه ریزی انجام دهد؛ می تواند یک شانس بزرگ برای هر دانش آموزی باشد! در برنامه ریزی درسی که اصولی باشد و دانش آموز را به هدف خودش برساند، باید زمان بندی ها مشخص شده و دانش آموز را به سمت مدیریت زمان هدایت کند؛

یعنی دانش آموز بداند که در هر پارت مطالعاتی چه درسی راباید بخواند و علاوه برآن با توجه به زمانی که برای آن درس در نظر گرفته شد است چه حجمی را مطالعه کند این مطالعه حجمی زمانی در برنامه ریزی درسی اهمیت بالایی دارد که می تواند دانش آموز را به سمت مسیر صحیح هدایت نماید.