مطمئنا خیلی از شماها وقتی کارنامه های کنکورو میبینید که اعدادو ارقام زیادی داره و کمی گیج کننده است و خیلی از بچه ها نمیدونن که با کدوم از این رتبه ها باید انتخاب رشته انجام داد.

رتبه ها

رتبه در سهمیه در هر زیرگروه : نمره کل داوطلبان در هر زیرگروه و هر سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی می شود. داوطلبان چنانچه نمره کل برابر اشته باشند ، رتبه یکسانی خواهند داشت. تعداد داوطلبان شرکت کننده با سهمیه مشابه داوطلب در گروه آزمایشی مربوط نیز در این قمت اعلام می شود.

رتبه کشوری در هر زیرگروه : نمره کل داوطلبان در هر زیرگروه بدون اعمال سهمیه به ترتی نزولی مرتب شده و رتبه دهی می شود. داوطلبان با نمره کل برابر رتبه یکسانی خواهند داشت. تعداد داوطلبان گروه آزمایشی مربوط نیز در این قسمت اعلام می شود.

نمره کل برای رشته های پرستاری ویژه بهیاران : با اضافه کردن درس تخصصی بهیاری با ضریب 4 ، نمره کل رشته پرستاری برای بهیاران محاسبه می شود.

رتبه کل در سهمیه : ماکزیمم نمره کل زیرگروه های هر داوطلب استخراج شده و این نمره داوطلبان در هر سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی می شود. داوطلبان چنانچه نمره برابر داشته باشند رتبه یکسانی خواهند داشت ( این رتبه فقط جهت اطلاع داوطلب درج گردیده است و برای انتخاب رشته باید به رتبه در سهمیه و رتبه کشوری ((بدون سهمیه )) در هر زیرگروه توجه شود. داوطلبان برای مقایسه خود با دوستان و دیگر داوطلبان مشابه خود ، به هیچ وجه نباید رتبه کل سهمیه را ملاک قرار دهند. )

آخرین رتبه مجاز : رتبه آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته در سهمیه ( دوره های روزانه و نوبت دوم ( شبانه )) داوطلب می باشد.

رتبه کل کشوری : ماکزیمم نمره کل زیرگروه های هر داوطلب استخراج شده و بدون در نظر گرفتن سهمیه داوطلبان این نمره به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی می شود. داوطلبان با نمره برابر رتبه یکسانی خواهند داشت (این رتبه فقط جهت اطلاع داوطلب درج گردیده است و برای انتخاب رشته باید به رتبه در سهمیه و رتبه کشوری (( بدون سهمیه )) در هر زیرگروه توجه شود. داوطلبان برای مقایسه خود با دوستان و دیگر داوطلبان مشابه خود ، به هیچ وجه نباید رتبه کل کشوری ملاک قرار دهند. )