خیلی از خانواده در وهله اول که میخواهند یک معلم خصوصی برای دانش آموزشان بگیرند ، با این موضوع که آیا اون استاد میتونه استاد خوبی باشه یا نه مشکل دارند و دچار دودلی می شوند.

به همین خاطر مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس خصوصی و انتخاب رشته من و مشاورم از زمانی که به کار در این زمینه کرده است بر پایه این اصل پایه گذاری شده است ، که آن اصل به شرح زیر می باشد :

اگر دانش آموزی از استاد خود از لحاظ کیفی راضی نباشد یعنی اینکه استاد توانایی حل سوالات رو نداشت و خانواده و خود دانش آموز از او راضی نبودند ، اون جلسه برای خانواده به صورت رایگان محاسبه می شود.