خدمات ویژه مدارس گروه آموزشی پرتوی

هدف ما افزایش کیفیت آموزش در کشور است می خواهیم با کمک یکدیگر نظام آموزشی خود را جز نظام های آموزشی برتر دنیا کنیم . کافی است هر مدیری از مدرسه خود شروع کند. هدف ما افزایش کیفیت آموزش در کشور است می خواهیم با کمک یکدیگر نظام آموزشی خود را جز نظام های آموزشی برتر دنیا کنیم . کافی است هر مدیری از مدرسه خود شروع کند. هدف ما افزایش کیفیت آموزش در کشور است می خواهیم با کمک یکدیگر نظام آموزشی خود را جز نظام های آموزشی برتر دنیا کنیم . کافی است هر مدیری از مدرسه خود شروع کند.

مدرسه خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

خدمات ویژه مدارس

برای داشتن یک نظام آموزشی خوب در ابتدا باید از مدارس خود شروع کنیم .یک مدرسه خوب چه ویژگی هایی دارد :

 • مدیریت و رهبری استراتژیک
 • هدفمندی
 • قرار دادن هر فرد در جای مخصوص خود
 • استفاده از افراد متخصص
 • استفاده از ابزارهای مدرن و به روز دنیا
 • ایجاد فضای شاد بدون ارعاب وتهدید برای دانش آموزان
 • داشتن درک وهمدلی
 • استفاده از متد های تصویری و ویدئویی در تدریس
 • استفاده از ابزار های مختلف در آموزش
 • وجود یک روانشناس در کنار کادر آموزشی و دانش آموزان
 • ایجاد جلسات ماهانه هماهنگی با دبیران و مسئولین مدرسه
 • جلسات متعدد اولیا
 • ارائه گزارش های عملکرد ماهانه به خانواده ها