رتبه های برتر گروه آموزشی دکتر پرتوی

 

گروه آموزشی پرتوی هر ساله تنها بر روی 15 دانش آموز از سراسر کشور سرمایه گذاری می کند و جلسات مشاوره VIP و VVIP برای آنها برگزار می کند که ما حصل آنها قبولی در رشته ها و دانشگاه های مورد نظر داوطلبان در سه گروه ریاضی و تجربی و انسانی است.