عدم رضایت = جلسه اول رایگان

  *خصوصی                                   #تمامی – دروس                        * نیمه خصوصی

              مقطع درجه دو

**

تقویتی

درجه یک

***

پیشرفته

حرفه ای

****

تکمیلی

 

تضمینی

*****

تخصصی

 

ابتدایی تا چهارم 20000 29000 35000 توافقی
پنجم و ششم 22500 32500 37500 توافقی
دوره اول متوسطه 25000 36000 42000 توافقی
دوره دوم متوسطه 30000 39000 45000 توافقی
کنکور 35000 45000 55000 توافقی
دانشگاهی 45000 55000 75000 توافقی
هنرستان 30000 45000 50000 توافقی
المپیاد 50000 75000 90000 توافقی
IELTS+TOFEL 45000 65000 75000 توافقی

     قیمت ها براساس یک ساعت آموزشی بوده ( 50 دقیقه )

اساتید رسمی آقا و خانم

+ 10 روز مشاوره و برنامه ریزی رایگان

*مشاوره و ثبت نام در محل = رایگان

*هر جلسه آموزشی = 2 ساعت آموزشی (100 دقیقه)