واحدهای درسی پایه دوازدهم رشته تجربی

یکی از نکاتی که در پایه دوازدهم باید مورد توجه قرار بگیرد تعداد واحد های درسی پایه دوازدهم رشته تجربی است چرا که در برنامه ریزی برای مدرسه و در برنامه ریزی فردی مورد توجه قرار می گیرد . برای همین موضوع باید بدانید که هردرس چه ضریبی به خودش می گیرد و چه کاربردی دارد .

در پایه دوازدهم تجربی درس زیست پر ضریب تر از هر درس دیگری است و برای همین تعداد زنگ های زیست همیشه در رشته تجربی بالاتر بوده است اما باید بدانید که اگر داوطلبی در رشته دوازدهم تجربی خواهان رشته های زیر گروه 2 باشد حال درس زیست پر ضریب ترین درس نمی باشد و از همه مهم تر درس شیمی می شود و در واحد های درسی دوازدهم تجربی آن موقع درس شیمی پر ضریب تر می شود .

در بین واحد های درسی دوازدهم تجربی دروس عمومی هم مورد اهمیت هستند و درس پر ضریب تر درس ادبیات و دینی می باشد تا نسبت به درس زبان و عربی
حال می خواهیم بدانیم که برای هر درس در مدرسه چند زنگ لازم است اینکار کمک می کند که برنامه مدرسه و برنامه مطالعاتی نظم بهتری به خودش بگیرد .
برای درس زیست شناسی 4زنگ مطالعاتی ، برای درس شیمی 3 زنگ مطالعاتی و برای درس ریاضی و درس فیزیک هر کدام 2زنگ و نیم برای درس فارسی و دینی هر کدام 2زنگ مطالعاتی و برای درس زبان و عربی هر کدام 1زنگ مطالعاتی باید قرار بگیرد .

جدول زیر تعداد واحد های درسی پایه دوازدهم  رشته تجربی را نشان می دهد :

عنوان درس

واحد / ساعت

دین و زندگی

2

عربی

2

فارسی

2

نگارش

2

علوم اجتماعی

2

زبان انگلیسی

4

تربیت بدنی

2

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

زیست شناسی

4

ریاضی

4

فیزیک

3

شیمی

4

4/5 - (756 امتیاز)