12 وسیله ای که لازم است شب قبل آماده کنید و حتما صبح کنکور آن ها را کنترل کنید:

1- کارت ورود به جلسه آژمون سراسری

2-سنجاق قفلی برای الصاق کارت

3-تنقلات با قند طبیعی

4- آب معدنی خنک

5- دستمال پارچه ای

6- دستمال کاغذی

7- کارت ملی وشناسنامه

8- مداد تراش محفظه دار

9-پاک کن( یادتان باشد حتما پاک کن را به گردنتان با اندازه مناسب آویزان کنید)

10- سه عدد مداد مشکی HB

11-ساعت مچی عقربه دار( به هیچ عنوان از ساعت کامپیوتری استفاده نکنید)

12- آیت الکرسی