معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق : رشته مهندسی برق بسیار شبیه رشته مهندسی پزشکی است و برای قبولی در این رشته باید درس های ریاضی و فیزیک ات رو خیلی خیلی قوی کنی. رشته مهندسی برق بسیار رشته سخت و پیچیده ای است و باید برای ورود به این رشته علاقه و پشتکار …