برگه‌ها

نحوه انتخاب رشه

چگونه انتخاب رشته کنیم ؟

انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب رشته دانشگاه آزاد یکی از مهم ترین اتفاقات پایان دوره تحصیل در دبیرستان است . کمتر داوطلبی پیدا می شود که انتخاب رشته کنکور  را انجام ندهد حتی اگر در سال اول هم داوطلبی انتخاب رشته کنکور را انجام ندهد در سال های…