نوشته‌ها

انتخاب رشته

انتخاب رشته در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد یک چالش مهم برای داوطلبان است. این دو فرآیند، کنکور سراسری و دانشگاه آزاد، از طریق ثبت نام، برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه با یکدیگر ادغام شده‌اند. اما مراحل انتخاب رشته و اعلام نتایج نهایی هرکدام…