نوشته‌ها

برنامه ریزی رایگان اردو مطالعاتی نوروز

برنامه ریزی رایگان اردوی مطالعاتی نوروزی

اردوی مطالعاتی نوروزی نزدیک است و الان همه بچه ها در تکاپو این هستند که تمام درس هایی که نرسیدن مطالعه کنند رو در این دوران بخونند . دوران نوروز ، دوران جمع بندی دروس عقب افتاده هست .اسم عید که می آد و نزدیک عید که می شه بچه های کنکوری خیلی خوشحال…