نوشته‌ها

تغییرات زیست دهم

 تغییرات کتاب زیست دهم

برای کنکور ۹۹ حتما لازم است از کتاب زیست چاپ ۹۶استفاده شود چرا که تغییرات زیادی در کلمات و جمله بندی ها مشاهده می شود.برای همین لازمه از تغییرات کتاب زیست دهم آگاه شوید. **از اون جایی که در زیست قید ها بسیار مهم هستند باید خیلی خیلی دقت کنید…