نوشته‌ها

تغییرات کتاب زیست دوازدهم

تغییرات کتاب زیست دوازدهم

****تغییرات اصلی کتاب زیست دوازدهم از نوع تغییرات نگارشی می باشد پیشنهاد می شود کتاب چاپ سال ۹۸ را مطالعه کنید**** ما در اینجا به تغییرات کتاب زیست دوازدهم می پردازیم تا داوطلبانی که قصد دارند مجددا کنکور دهند از این تغییرات مطلع شوند. -ص…