نوشته‌ها

تغییرات کتاب زیست سازدهم

تغییرات کتاب زیست یازدهم

****تغییرات کتاب زیست یازدهم از نوع تغییرات نگارشی می باشد پیشنهاد می شود کتاب چاپ سال ۹۷ را مطالعه کنید**** ما در اینجا به تغییرات این کتاب می پردازیم تا داوطلبانی که قصد دارند مجددا کنکور دهند از این تغییرات مطلع شوند شکل صفحه ی ۱…