نوشته‌ها

تغییرات کتاب شیمی دهم

تغییرات کتاب شیمی دهم

برای کنکور ۹۹ حتما لازم است از کتاب شیمی چاپ ۹۶استفاده شود چرا که حذفیات زیادی در کلمات و جمله بندی ها مشاهده می شود.به همین دلیل امروز تغییرات کتاب شیمی دهم را با هم بررسی میکنیم. ***ما در اینجا به تغییرات این کتاب می پردازیم تا داوطلبانی …