نوشته‌ها

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت کنکور چیست و برچه مبنایی انجام میشود؟

کنکور امسال هم تموم شد و انتخاب رشته رو هم انجام دادید و نتایج اون هم اعلام شد حالا می رسیم به تکمیل ظرفیت کنکور ... یک فرصت دوباره به داوطلبان کنکور سراسری . *اما تکمیل ظرفیت چیست و بر چه مبنایی انجام می شود ؟ *تاریخ اعلام تکمیل ظرفیت چه زمانی اس…