نوشته‌ها

پولساز ترین رشته های دانشگاهی

پولساز ترین رشته های دانشگاهی کدامند؟

 افراد از تلاش و کار به دنبال انگیزه ای برای کسب در آمد هستند و مسئله در آمد حرف اول را در دنیا می زند . حتی در روانشناسی هم آبراهام مزلو با ارائه هرم نیاز های انسان می گوید اگر نیاز ها در درجه اول تامین نشود انسان نمی تواند مراحل رشد و شکوفا…