نوشته‌ها

لغات پرتکرار زبان انگلیسی در کنکور

لغات پرتکرار زبان انگلیسی در کنکور

یکی از درس هایی که در کنکور بسیار مهم است و رقابت در آن زیاد است زبان انگلیسی است . بسیاری از دانش آموزان جدا از مدرسه برای یادگیری زبان در آموزشگاه ها ثبت نام میکنند . به همین دلیل اکثر دانش آموزان سطح زبان خوبی دارند . اگر قصد دارید در کنکو…