برگه‌ها

مشاوره و برنامه ریزی کنکور نظام جدید

مشاوره و برنامه ریزی کنکور نظام جدید

بعد از تغییر نظام آموزشی و پیدایش نظام جدید همچنان کنکور نظام قدیم پا برجا بود برای افرادی که قصد داشتند که دوباره در کنکور شرکت کنند  .اما بعد از سه سال کنکور سراسری 99 آخرین کنکور نظام قدیم برگزار شد و از کنکور سراسری سال 1400 فقط سوالات نظ…