نوشته‌ها

مشاوره نهم

مشاوره تحصیلی یازدهم تجربی

رشته تجربی یکی از سخت ترین رشته ها است چرا که قبولی آن بسیار سخت تر و رقابت در آن شدید تر است دانشگاه های کمی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی را ارائه می دهند و همچنین متقاضی در این رشته ها بسیار بالا است .به همین دلیل است که وجود یک مشاوره تحصیلی…