نوشته‌ها

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

,
معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی: زبان فارسی سند هویت و مهم ترین پشتوانه فرهنگی جامعه است آثار ادبی فارسی سرمایه های معنوی و یکی از مهم ترین مظاهر هنری ایرانیان هست زبان فارسی علاوه بر آن به عنوان زبان رسمی کشور معرف سیمای معنوی و عامل تفاهم مردم جام…