برگه‌ها

کنکور کارشناسی ارشد

همه چیز در مورد کنکور کارشناسی ارشد

کنکور کارشناسی ارشد معمولا بسیار متفاوت تر از کنکور کارشناسی است تعداد شرکت کننده های آن کمتر است اما قبولی آن بسیار سخت تر از کنکور کارشناسی می باشد و معمولا با رتبه بیشتر از 200 نمی توان در دانشگاه سراسری خوب پذیرفته شد. البته محدوده قبولی هر رشته با هم …