انتخاب رشته کنکور 1402

انتخاب رشته  فرایندی است که هر دانش آموز کنکوری به دنبال بهتر انجام شدن آن است . انتخاب رشته دانشگاه سراسری و انتخاب رشته دانشگاه آزاد به صورت جداگانه از هم صورت می گیرد هر چند که در سال های اخیر کنکور سراسری با کنکور دانشگاه آزاد یکی شده است .اما در اینجا می خواهیم در ارتباط با انتخاب رشته دانشگاه آزاد و نحوه چگونگی انتخاب رشته در این دانشگاه، مزیت ها و معایب انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، رتبه بندی و سهمیه های آن به تفضیل صحبت نماییم. اطلاعات مهم و مفیدی در زمینه انتخاب رشته با کنکور و بدون کنکور و همچنین تخمین انتخاب رشته دانشگاه آزاد در اختیار شما قرار می دهیم و در رابطه با مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیز با هم صحبت خواهیم کرد.