مدیریت زمان روزانه و برنامه ریزی شخصی این روزها برای هر فردی لازم است. مشغله های زیاد زندگی روزمره، درس و کار ایجاب می کند که هر فردی در طول روز برای زمان خودش برنامه ریزی کند. پلنر های روزانه برای نظم بخشیدن به ذهن افراد و اجرا کردن کارها بر اساس یک نظم پیش می رود. اما با وجود پلنرهای موجود در بازار، اولین پلنر هوشمند ایران می تواند علاوه بر برنامه ریزی، مدیریت زمان، هوش هیجانی و تندخوانی به شما آموزش دهد. این کتاب برنامه ریزی یا همان پلنر روزانه، علاوه بر جدول های منظم برای دسته بندی کارها، 3هدیه ویژه به صورت دوره های ویدئویی برای شما در بر دارد که شامل 3 دوره آموزشی ویدئویی می باشد:

 

دکتر بهروز پرتوی

مدرس دوره تندخوانی و مدیریت زمان