نوشته‌ها

اضطراب امتحان در نهمی ها

مقابله با اضطراب امتحان در نهمی ها

چرا اضطراب در پایه نهم اهمیت دارد ؟ آیا برای درمان اضطراب بچه ها در ورود به دبیرستان باید چاره ای اندیشید؟ افت تحصیلی در دوره دوم دبیرستان با اضطراب چه رابطه ای دارد ؟ در این مقاله می خواهیم راجع به اضطراب امتحان در نهمی ها صحبت کنیم و بگوییم آیا اس…