نوشته‌ها

درس خواندن در ایام امتحانات

سبک مطالعه در دوران جمع بندی امتحانات ترم

درس خواندن در ایام امتحانات یکی از دغدغه های دانش آموزان در طول تحصیل است . امتحانات ترم اول و ترم دوم فرصت بسیار مناسبی برای جمع بندی دروس هر نیمسال هست . الویت جمع بندی در این دوران با درس هایی است که در همان نیمسال مطالعه کرده اید و حالا…